Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ELASTICS.PRO.
Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via contact pagina.
U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer +31.650.216.290.

Het adres van ELASTICS.PRO / MAXC B.V. is
Kapelaan Kockstraat 89
4651XD Steenbergen
KvK-nummer: 580 50 337.

ELASTICS.PRO heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

1. Producten

Wij verkopen elastiek koord, diverse verbindingshaken en aanverwante producten.

 2. Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op ELASTICS.PRO. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

 3. Betalingen

De prijs van de producten die in ELASTICS.PRO zijn aangegeven zijn exclusief b.t.w.. U kunt in ELASTICS.PRO betalen met iDEAL, en andere reguliere betaal mogelijkheden. De verzendkosten komen, mits anders vermeld, voor uw rekening.

 4. Leveringen

ELASTICS.PRO levert uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL en andere reguliere transporteurs verzorgen de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling binnen twee werkdagen dagen te verzenden. Als de bestelling vertraagd is, en wij daarover een terugkoppeling hebben gekregen van de betreffende vervoerder, stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen aan u terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

 5. Retour

Een consument mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat het is ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kan gebeuren door een e-mail te sturen naar contact@elastics.pro. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, dient u het product binnen 14 dagen aan ELASTICS.PRO terug te sturen.

Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening, mits anders met elkaar afgesproken.

Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. De volgende producten zijn uitgesloten van het recht om te retourneren:

  •  Producten die naar specificaties van de klant zijn gemaakt (niet geprefabriceerd).
  •  Snel bederfelijk waar (producten met een beperkte houdbaarheidsdatum).
  •  Producten die vanwege hygiëne of gezondheidsbescherming niet geretourneerd mogen worden en niet verzegeld zijn.

 6. Garantie

ELASTICS.PRO geeft garantie op fabricage fouten. Zie ook onze garantie en reparatie voorwaarden. De garantietermijn staat per product aangegeven. Staat het niet aangegeven, dan geldt de wettelijke garantietermijn. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn kapot gaat, heeft u recht op een vervangend product. Het defecte product dient u dan naar ons toe te sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Zie ook de uitgebreidere versie van garantie voorwaarden en onze ruilen en retourneer voorwaarden.

 7. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

 8. Privacy Policy

ELASTICS.PRO beschermd uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

 9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn eigendom van ELASTICS.PRO (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

 10. Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar contact@elastics.pro. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.11. Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die ELASTICS.PRO met u sluit is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. Voor meer informatie zie: https://ec.europa.eu/odr

— einde document —

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00