Privacybeleid

In ELASTICS.PRO worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

ELASTICS.PRO is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel we deze gebruiken. Wanneer er vragen ontstaan, kun je uiteraard contact opnemen.

 1. Voorwaarden verwerking persoonsgegevens. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die middels privacywetgeving gesteld wordt. Voor u concreet houdt dit in dat wij de volgende punten belangrijk vinden en hier dan ook aan voldoen:
  • We vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat lees je verderop in deze privacyverklaring uitgebreider;
  • de verzameling van persoonsgegevens houden wij beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is;
  • wij nemen te allen tijd passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, waar nodig is dit in zogenaamde aparte “verwerkersovereenkomsten” vastgelegd;
  • wij maken het mogelijk om je persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 2. Gebruik van persoonsgegevens.
  Bij het gebruiken van ELASTICS.PRO verkrijgen wij bepaalde gegevens over u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een bestelling. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  Emailadres
  NAW / naam adres woonplaats gegevens
  Telefoonnummer
  Factuuradres
  Emailadres
  Betalingsgegevens
  IP-adres
 3. Registreren. Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel gelieve u zich te registreren om gebruik te kunnen maken van functionaliteit. Na registratie bewaren wij via de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u gebruik kunt maken van onze diensten zonder daarvoor opnieuw gegevens voor hoeft op te geven, ook gebruiken wij deze mogelijk om u te kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst zoals de overeengekomen verplichting tot het leveren van de producten uit uw bestelling of beantwoorden van uw vragen:
  Uw voornaam, voorletter(s),
  achternaam
  e-mailadres
  wachtwoord
  Wij zullen de gegevens voor registratie en uitvoeren van de overeenkomst niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan ons gevraagd worden persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.
  1. Afhandelen bestelling
   Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, dat doen wij alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zo mag u erop vertrouwen dat deze partijen ook zoals gewenst omgaan met uw persoonsgegevens. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. Naast de gegevens voor een account vragen wij om de volgende gegevens:
   Straatnaam
   Huisnummer
   Postcode
   Woonplaats
   Telefoonnummer
   Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens
   Datum en tijdstip bestelling
   Bestelnummer
   Ordernummer
   Factuurnummer
   Totaalbedragen
   Bezorginformatie
   Bezorgkosten
   Betaalinformatie
   IP-adres
  1. Gebruik contactformulier en nieuwsbrief
   Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een e-mail of contactformulier, waarbij eveneens gevraagd wordt om gegevens in te vullen waardoor wij uw vraag makkelijker kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden standaard binnen 30 dagen verwijderd en anders bewaard zolang als de inhoud van uw bericht suggereert dat dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het versturen van berichten ELASTICS.PRO gebruiken wij de volgende gegevens:
   Naam
   E-mail adres
   Wij bieden daarnaast een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ook weer makkelijk kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de database van onze e-mailsoftware van waaruit onder een verwerkersovereenkomst zorg wordt gedragen voor een veilige omgang met uw persoonsgegevens.
  2. Gegevens opgeslagen en toegankelijk via je account-dashboard.
   Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken zoals adresgegevens kunt instellen, opgeven, wijzigen en in theorie zelfs anonimiseren. In iw account zijn de volgende data opgeslagen en eveneens voor u inzichtelijk:
   • Bestellingen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens; facturen, inclusief de voor bij de afhandeling benodigde gegevens.
   U kunt altijd een extra verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
 4. Reclame.
  Wij kunnen u, naast de informatie op ELASTICS.PRO, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per e-mail, via social media, push notifications, telefoon of andere communicatiemiddelen. Dit gebeurt alleen wanneer u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, deze toestemming is ook altijd weer in te trekken.
 5. Publicatie
  Bij gebruik van onze webwinkel worden standaard geen gegevens gepubliceerd. Als dit gebeurt, dan kiest u zelf welke informatie u publiceert; denk bijvoorbeeld aan het liken of volgen van onze social Media kanalen.
 6. Verstrekking aan derden
  Wij kunnen bij de verwerking van uw gegevens onze groepsvennootschappen en andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van de diensten van ELASTICS.PRO , doen zij dat als verwerker en hebben wij met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om uw gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.
 7. Cookies
  In ELASTICS.PRO wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u ELASTICS.PRO voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom en waarvoor wij deze cookies gebruiken. Wij maken gebruiken van zogenaamde functionele en non-functionele cookies. Wanneer u gebruik maakt van ELASTICS.PRO, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u dit niet? Dan kunt u deze site verlaten.
 8. Gebruik maken ELASTICS.PRO
  We begrijpen dat u, als gebruiker van ELASTICS.PRO, wilt dat we uiterst secuur met uw gegevens omgaan. Wij werken dan ook alleen samen met gerenommeerde bedrijven. Om de diensten van ELASTICS.PRO mogelijk te maken, maken wij gebruik van de volgende derde partijen:
  1. Boekhouding
   De betalingen en de boekhouding wordt verwerkt in Jortt.
   (https://www.jortt.nl/over-ons/privacybeleid/)
  2. Mandrill
   Voor het versturen van e-mails worden de diensten van Mandrill gebruikt. (https://mailchimp.com/legal/privacy/privacy-en-toegankelijkheid/)
  3. Mailchimp
   Voor het onboarden van nieuwe gebruikers en het informeren over ontwikkelingen, gebruikt Jortt de diensten van Mailchimp. (https://mailchimp.com/legal/privacy/)
  4. Software ontwikkeling
   Voor de software ontwikkeling van Jortt is Zilverline de primaire partner. (https://www.zilverline.com/privacy)
  5. Amazon / AWS
   Voor opslag van Jortt data worden de diensten van Amazon / AWS gebruikt. (https://aws.amazon.com/privacy/)
  6. AppSignal
   Voor de notificatie van storingen of bugs in Jortt worden de diensten van AppSignal gebruikt. (https://www.appsignal.com/privacy-policy)
  7. Facturen
   Facturen maken – en versturen doen wij via Jortt.
   (https://www.jortt.nl/over-ons/privacybeleid/)
  8. Google services
   Wij gebruiken Google services om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Tot slot zijn alle IP-adressen van gemeten verkeer bij ons geanonimiseerd. (https://policies.google.com/privacy)
  9. Distributiepartners
   ELASTICS.PRO maakt gebruik van de volgende distributiepartners:
 9. Beveiliging
  Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Deze maatregelen zijn onderdeel van onze processen en worden periodiek gereviewed.
 10. Bewaartermijnen
  De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren we uw gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
 11. Websites van derden
  In ELASTICS.PRO treft u ook links naar websites van andere partijen of wordt er naar ons verwezen. Hoewel wij deze relaties met zorg selecteren en monitoren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.
 12. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
 13. Inzage en wijzigen van je gegevens
  Na het inloggen op uw account binnen ELASTICS.PRO heeft u inzage in de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een verzoek indienen tot wijzigen of verwijdering van uw gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
 14. Autoriteit Persoonsgegevens
  Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 15. Onze contactgegevens:
  Wij helpen u graag verder indien u vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, u kunt dan contact met

  MAXC B.V. voor ELASTICS.PRO
  Kapelaan Kockstraat 89
  4651XD Steenbergen
  NEDERLAND
  contact@elastics.pro
Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00